Aiud. Licitație cu strigare pentru vânzarea unei parcele

296

ANUNŢ

MUNICIPIUL AIUD

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 20.09.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigare pentru concesionarea a două parcele de teren cu suprafața de 3000 m2 fiecare, situate administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu, zona IAS, identificate în CF nr. 92157 Aiud, nr. top/cad. 92157 și CF nr. 92158 Aiud, nr. top/cad. 92158, proprietar tabular în cotă de 1/1 părți, Municipiul Aiud, domeniul privat.

Prețul de pornire al licitației este de 696 euro/an pentru fiecare parcelă, cu pas/salt de 70 euro/an.

Destinația terenului este „activități de producție și prestări servicii”, iar durata concesiunii de 49 de ani.

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 19.09.2017, ora 15:00 .

Birou Comunicare şi Relații Publice