Anunț licitaţie publică pentru valorificare activ imobil aparținând S.C. STEMAR S.R.L. Vaslui

338

Tribunalul Vaslui Secția Civilă
Dosar nr. 1255/89/2010
Debitor: STEMAR S.R.L.; J37/120/2000; CUI 13097500
(Societate în faliment/ Society in bankruptcy/ Societé en faillité)

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 22/31.08.2017

Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul procesual ales in Barlad, str. General Naumescu nr. 5, Bl. E, Sc. A, parter, jud. Vaslui, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. STEMAR S.R.L. Vaslui, astfel desemnat prin Sentinţa nr. 30/F/2014, pronunțată de instanţa Tribunalului Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 1255/89/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţă generală că în data de 12.09.2017, ora 11:30, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea urmatorului activ imobil , proprietatea debitoarei:

În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din data de 12.09.2017, nu se va reuși valorificarea bunului imobil, aparţinând debitoarei STEMAR S.R.L. VASLUI., se va proceda la organizarea unor noi şedinţe de licitaţie, în aceleaşi condiţii in data de 26.09.2017 ora 11:30 , 10.10.2017, ora 11:30, 24.10.2017, ora 11:30, respectiv 07.11.2017 ora 11:30 .

Ședințele de licitație se vor susține la sediul lichidatorului judiciar din Bârlad, Str. Gen. Năumescu nr. 5, bl. E, sc. A, parter, Jud. Vaslui.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.09.2017, ora 11:.00, 25.09.2017, ora 11:00, 09.10.2017, 23.10.2017 respectiv 06.11.2017, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bârlad, Str. Gen. Năumescu nr. 5, bl. E, sc. A, parter, Jud. Vaslui.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din datele de 30.03.2016, respectiv 14.08.2017 şi hotărârilor luate în cadrul acestor adunări.

Dovada achitarii taxei de participare la licitatie de 1 %;

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 20% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei STEMAR S.R.L. nr: RO75 BRDE 380SV 295440 83800, deschis la B.R.D. Groupe Societe Generale S.A.

Garanţia de participare va fi depusă în lei . În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor imobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 350,00 lei fără TVA, plătibili la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Bârlad, Str. Gen. Năumescu nr. 5, bl. E, sc. A, parter, Jud. Vaslui.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L.din Bârlad ,la tel: 0721.503.737 mail: [email protected], [email protected]

Lichidator judiciar

EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L.

Prin asociat coordonator

Mihai Tudor Laurentiu