Anunț prelungire Apeluri de Selecție GAL Valea Trotușului

88

Data lansării apelului de selectie: 01.12.2017

APEL DE SELECȚIE
Sesiune 2/ 2017
VERSIUNE SIMPLIFICATĂ PENTRU MĂSURILE:

M1/1A ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”
M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”
M3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare”
M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”
M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”
M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Măsuri lansate: Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău anunță PRELUNGIREA APELURILOR DE SELECȚIE:

 • Apel de selecție nr. 1/2017 – pe Măsura M1/1A ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, până la data de 01.02.2018.
 • Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”, până la data de 01.02.2018.
 • Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare” până la data de 12.02.2018.
 • Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”, până la data de 01.02.2018.
 • Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”, până la data de 01.02.2018.
 • Apel de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, până la data de 01.02.2018.

Beneficiari eligibili:

 • Pentru Măsura M1/1A ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare” :
 • ONG, Asociații, Forme asociative- Cooperative agricole, Societăți Cooperative, Grupuri de producători, Fundații, Parteneriate public – privat, Persoane fizice și/sau juridice – în baza unui acord de parteneriat
 • Pentru Măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”:
 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători
 • Pentru Măsura M3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare” :
 • PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative
 • Pentru Măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”:
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups)
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 • Pentru Măsura M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” :
 • Asociații și fundații;
 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 • Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;
 • Microîntreprinderi.
 • Pentru Măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :
 • Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 • Instituții publice locale
 • Asociații și fundații
 • Parteneriate public-private.

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect:

Data limită de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune până la data limită 01.02.2018, respectiv 12.02.2018 aferent măsurii 3 /3A, la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 16.00.

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURILOR sunt cuprinse în GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU măsura M1/1A ”Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare”, măsura M2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii”, măsura M3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare”, măsura M5/6A ” Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural”, măsura M6/6B ” Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local” și măsura M7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL www.gal-valea-trotusului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele: telefon: fix: 0334/428334, mobil: 0775568860 e-mail: [email protected], pagina web : www.gal-valea-trotusului.ro. De asemenea, informații detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul ASOCIAȚIEI GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU pe suport tipărit.

Prezentul Apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU , conform Deciziei Consiliului Director nr 08 din 09.11.2017.