Bode: Domeniul transporturilor şi conectivitatea joacă un rol cheie în susţinerea creşterii economice durabile

34
Domeniul transporturilor şi, în sens mai larg, conectivitatea joacă un rol cheie în susţinerea creşterii economice durabile şi în intensificarea relaţiilor comerciale în regiunea extinsă a Mării Negre, consideră ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Acesta a prezidat, marţi, în calitate de Preşedinte-în-Exerciţiu al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Reuniunea miniştrilor Transporturilor din statele membre OCEMN, care s-a desfăşurat în sistem video-conferinţă.

"Desfăşurarea activităţii noastre în aceste condiţii dificile ne motivează să gestionăm cât mai bine atât consecinţele pandemiei COVID-19, cât şi aportul domeniilor pe care le coordonăm asupra relansării economiilor noastre. Domeniul transporturilor şi, în sens mai larg, conectivitatea joacă un rol cheie în susţinerea creşterii economice durabile şi în intensificarea relaţiilor comerciale în regiunea extinsă a Mării Negre. Acestea sunt argumente suficiente pentru a imprima cooperării noastre în cadrul OCEMN coeziune consolidată, solidaritate şi acţiune coordonată, de natură să contribuie la depăşirea efectelor perioadei pandemice", a subliniat Lucian Bode, citat într-un comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Discuţiile reuniunii ministeriale s-au concentrat pe tematici de actualitate privind dezvoltarea sistemului de transporturi în regiunea extinsă a Mării Negre, sub motto-ul Conectivitate şi digitalizare pentru un viitor mai bun al transportului.

La Reuniune au participat oficiali din Statele Membre OCEMN la nivel de ministru sau ministru adjunct coordonatori ai domeniului transporturilor, Comisarul european pentru transporturi Adina Vălean, în calitate de invitat special al Preşedinţiei-în-Exerciţiu, Secretarul general al Secretariatului Permanent Internaţional la OCEMN, Michael B. Christides, secretarii generali ai partenerilor de dialog sectorial ai OCEMN: Uniunea Asociaţiilor Transporturilor Rutiere din Regiunea OCEMN (BSEC-URTA), Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime (CRPM) şi Comisia Dunării, precum şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite Economice Comisia pentru Europa (CEE-ONU), Iniţiativei Central Europeane (ICE), Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere (IRU), Forumului Internaţional de Transport (ITF), Conferinţei Directorilor Europeni de Drumuri (CEDR) şi al Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (PS IGC TRACECA).

Potrivit MTIC, în intervenţia sa, ministrul Lucian Bode a subliniat importanţa necesităţii formulării unor priorităţi de acţiune inovatoare în cadrul OCEMN şi a eficientizării coordonării între statele membre în vederea gestionării consecinţelor socio-economice ale pandemiei la nivel regional. Totodată, demnitarul român a reliefat importanţa deosebită a colaborării cu Uniunea Europeană în domeniu.

"Multe dintre proiectele aflate pe agenda noastră de astăzi sunt interconectate cu priorităţile în domeniu la nivel european. În acest sens, subliniez determinarea noastră de a sprijini eforturile pentru dezvoltarea transportului multi-modal, dezvoltarea tehnologică pentru securizarea transporturilor şi creşterea cooperării în domeniul siguranţei rutiere. Un loc special în acest sens revine Uniunii Europene, care a demonstrat voinţa politică de acţiune constructivă în spirit de solidaritate şi coeziune sporită. Cooperarea privind planificarea şi dezvoltarea infrastructurii cu ţările vecine face parte din politica UE pentru TEN-T, care se concentrează pe eliminarea blocajelor care împiedică conectivitatea şi comerţul în regiune şi cu UE", a precizat sursa citată.

În cadrul reuniunii, a fost salutată recomandarea Comisiei Europene privind desemnarea unor culoare verzi în statele membre UE şi statele vecine non-UE, pentru toate modurile de transport, dedicate asigurării unei libere circulaţii internaţionale a mărfurilor în reţeaua UE TEN-T, a cărei punere în aplicare a fost o decizie crucială pentru economia Europei şi pentru asigurarea lanţurilor de aprovizionare cu bunuri esenţiale.

Totodată, potrivit ministrului de resort, a fost subliniată importanţa unei cooperări sporite cu toate ţările pentru asigurarea unei mobilităţi fluide a mărfurilor la nivel internaţional şi a lucrătorilor din transporturi (inclusiv a navigatorilor).

Oficiali din Statele Membre OCEMN au fost convenit cu privire la revitalizarea Proiectelor Autostrăzii inelare a Mării Negre (BSRH) şi, respectiv, al dezvoltării autostrăzilor maritime regiunea OCEMN (MoS).

În cadrul reuniunii ministeriale au fost discutate cele mai urgente şi mai fezabile propuneri care să asigure funcţionarea fără obstacole a sectorului transportului rutier în regiunea OCEMN, în special în perioada COVID-19. În acest context, BSEC-URTA a prezentat situaţia actuală la punctele de trecere a frontierei mai aglomerate (BCP) dintre unele state membre ale OCEMN. De asemenea, a fost salutat efortul comun ale Secretariatului Permanent OCEMN (BSEC PERMIS), BSEC-URTA şi IRU în luarea de măsuri practice, menite să faciliteze trecerea frontierei în regiunea BSEC, în special prin stabilirea unor facilităţi moderne şi eficiente de staţie de frontieră şi au fost analizate perspectivele de implementare a proiectului pilot e-Permit, precizează MTIC.

În cadrul reuniunii a fost apreciată cooperarea OCEMN în ultimul an cu organizaţiile internaţionale şi partenerii de dialog sectorial OCEMN în domeniile concrete şi a fost apreciată contribuţia valoroasă a partenerilor la cooperarea OCEMN din domeniul transporturilor la consolidarea dimensiunii comune de acţiune în regiune vizând implementarea de proiecte concrete în domeniul transporturilor, prin valorificarea oportunităţilor oferite de politicile, iniţiativele şi instrumentele financiare alocate de UE pentru dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră.

România este stat fondator al OCEMN şi a preluat mandatul naţional de Preşedinţie-în-Exerciţiu la data de 1 ianuarie 2020, pentru a şasea oară de la instituţionalizarea Organizaţiei, în anul 1992, sub motto-ul "Bridging Shores - Enhancing Cohesion".

Procesul de Cooperare la Marea Neagră a fost lansat prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul din 25 iunie 1992, având ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice şi sociale a statelor participante, prin intensificarea cooperării multilaterale şi folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică şi complementaritatea economiilor naţionale. La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN - documentul fondator al organizaţiei, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999, marcând transformarea iniţiativei politice într-o organizaţie internaţională cu caracter regional.

În prezent, OCEMN cuprinde 13 state membre, respectiv Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Republica Turcia, Ucraina, Republica Serbia şi Republica Macedonia de Nord (care a aderat la OCEMN la 9 noiembrie 2020). AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)