”Cei care sună la 112 să fie convinși că primesc asistență medicală de urgență de cel mai înalt nivel”

154

• interviu cu dr. Dorice ALBU, managerul Serviciului de Ambulanță Neamț

Comisia de inspecție numită de Ministerul Sănătății a verificat trei zile Serviciul de Ambulanță Neamț, pentru reautorizare. La final, a fost întocmit un raport, în baza căruia SAJ Neamț a fost autorizat să funcționeze încă 5 ani, maximul posibil. Calificativul primit după inspecție clasează Ambulanța Neamț printre cele mai bune din țară.

Dr. Dorice Albu, managerul interimar din ultimii cinci ani, vorbește despre activitatea serviciului cu raportul de inspecție pe masă.

– Inspecția a verificat doar documentele solicitate? În raport sunt bifate 25 de plusuri și 4 recomandări. Cum a decurs controlul?

Documentația este doar un capitol, dar obligatoriu. Deținem toate documentele necesare. Comisia a făcut, în perioada 19-21 noiembrie, verificări la sediul central din Piatra Neamț, la toate substațiile, din Roman, Târgu Neamț, Bicaz, Ceahlău, și la punctele de lucru din Borca, Pipirig și Războieni. Au mers în teren și au verificat 34 de ambulanțe din cele 47 aflate în dotare, restul de 13 fiind în service, pentru reparații. Prin sondaj, comisia de control a verificat și personalul aflat în tură.

– 47 de ambulanțe?

Mai avem 12 autosanitare propuse pentru casare, o parte le vedeți în curte.

Interesul nostru a fost ca inspecția să verifice cât mai multe ambulanțe, ca să putem obține autorizația de funcționare pe perioada maximă, de 5 ani. Toate mașinile sunt asigurate CASCO.

– În raportul de inspecție se menționează, la primele 7 puncte, dispeceratul, dotările, personalul.

Dispeceratul integrat Ambulanță – ISU funcționează cu două operatoare radio și un asistent coordonator permanent, cu doi subfițeri și un ofițer coordonator de la ISU. În program discontinuu, dispeceratul este asigurat de un medic coordonator SAJ. Solicitările sunt preluate prin dispeceratele propii din stația centrală și din cele patru substații care funcționează cu personalul nostru. Avem mijloace de comunicație fixe, mobile, portabile, se ține permanent legătura între dispecerat și echipaje pe o frecvență proprie.

Echipajele noastre utilizează telemedicina atât pentru transmiterea datelor medicale la distanță, respectiv fișa de solicitare, cu ajutorul tabletei în proporție de 100%, cât și pentru completarea datelor, în proporție de 90%. Avem dotările necesare pe autospeciale: aparatură, echipamente, materiale sanitare, echipamente de protecție, materiale și dispozitive auxiliare. Toate mașinile sunt încadrate corespunzător, aparatura medicală este cea adecvată modelului și seriei. La sediul central și în substații există o persoană desemnată care răspunde de buna funcționare a aparaturii din dotare.

– Depășirea baremului minim la medicamente, curățenia, deșeurile, documentele autospecialelor sunt constatate în raport la punctele 8-12.

Comisia de control a verificat și în teren. Depășirea baremului minim de medicamente pe autospecială: conform ordinului 1092/2006, pot fi adăugate, peste baremul minim, medicamente și materiale sanitare necesare și adecvate, cum sunt analgezicele pe mașinile tip B2, anestezic pe mașina tip C2. Asistentul medical le administrează pacienților doar cu avizul medicului desemnat pe tură. Când echipajul cu asistent ajunge la un caz grav, trebuie să aibă medicația necesară pe mașină, pentru a salva omul, până la sosirea echipajului cu medic.

– Câți medici are Ambulanța, cum e cu personalul?

Avem, în organigramă, 337 de posturi normate, din care ocupate 330 și 7 vacante. Avem 16 posturi de medici normate, din care 14 ocupate. Luna aceasta a mai venit la Piatra Neamț, prin concurs, un medic moldovean. Mai avem două posturi vacante pentru Roman și Târgu Neamț. Personal mediu sanitar avem 128 posturi normate și doar unul vacant. Operatori registratori de urgență și statisticieni avem 23 posturi normate și ocupate. Personal TESA sunt 22 posturi normate și unul vacant. Personal auxiliar sanitar-ambulanțieri sunt 113 posturi normate și toate ocupate. Șoferi de autosanitară sunt 27 posturi normate și unul vacant. Muncitori avem 8 posturi normate și unul este vacant.

Medici avem 9 la stația centrală de la Piatra Neamț și 5 la Roman, asigurăm liniile de gardă cu un medic pe fiecare tură. Știu că sunt servicii de ambulanță în țară care au medic doar de două-trei ori pe săptămână.

– Telemedicina compensează? Scrie în raport.

Când trimitem la un caz grav un echipaj cu asistent medical, fiindcă medicul nu e disponibil, asistentul ajuns la locul solicitării transmite informațiile medicale direct la Iași, cu ei colaborăm. Primește de la medicul din UPU toate indicațiile de intervenție de prim-ajutor, avizul de medicație. Asistentul își face treaba și salvează pacientul.

– În raportul de inspecție se face referire la verificarea personalului.

S-a testat pregătirea profesională a asistenților, a medicilor, a ambulanțierilor, cu mici probe din tehnicile de prim-ajutor. O asistentă a trebuit să facă o demonstrație de utilizare a trusei de intubare. Au verificat dotările de pe ambulanțe, dacă medicația nu e expirată. Șoferii au fost controlați drastic pe propriile documente și pe ale mașinilor. Comisia a apreciat că toate ambulanțele în afara programului de lucru sunt alimentate cu plin de rezervor.

Avem o regulă de aur: la sfârșitul turei, șoferul trebuie să facă plinul înainte de a preda mașina turei următoare. Fiindcă, dacă este o solicitare de urgență majoră, echipajul se urcă în salvare și pleacă imediat, nu trebuie să stea să verifice dacă are combustibil. Cheia de la fiecare ambulanță se păstrează într-un dulăpior special, în dispecerat. Fiecare ambulanță are jurnal de bord: un registru unde se menționează data, ora și echipajul care a preluat mașina pe fiecare tură de 12 ore. Se completează la intrarea în tură, se consemnează dacă mașina a fost preluată în regulă, cu plinul făcut, sau dacă sunt defecțiuni, medicamente lipsă, orice neregulă legată de autospecială. Nu există ca acest jurnal de bord să nu fie completat!

S-a verificat curățenia din spații, din autospeciale, dacă avem spații de depozitare temporară a deșeurilor medicale. Inspecția a constatat că toate corespund, iar colectarea deșeurilor se face la fiecare 48 de ore cu firma specializată Apisorelia. Avem contract de service auto cu firma Autovest, care execută și lucrările de reparații la mașini.

– În continuare, raportul spune de fișele de solicitare, de pregătirea personalului – cu unele excepții.

Fișa de solicitare este un formular pe care echipajul o completează după fiecare caz la care intervine, cu datele medicale. Aceste fișe sunt documente medico-legale. Sunt completate inclusiv cu mențiunea privind solicitarea unui echipaj competent superior atunci când gravitatea cazului depășește competența echipajului ajuns la solicitare.

Cât privește pregătirea profesională, excepțiile se referă la personalul angajat pe perioadă determinată, de regulă pe 3 luni, pentru completarea posturilor vacantate temporar. Angajații pe perioadă determinată nu merg la urgențe mari, asigură asistența medicală la domiciliu și transport sanitar neasistat.

– Regula pregătirii profesionale și caietele angajaților, evaluările anuale?

În luna ianuarie a fiecărui an se face evaluarea profesională a personalului. Fiecare angajat are un caiet de pregătire profesională, unde sunt înregistrate toate cursurile la care participă într-un an. Au fost și calificative de ”bine” de când sunt eu manager, puține. Personalul este obligat să meargă din nou la curs și intră în reevaluare. Am fost preocupată să avem mereu personal bine pregătit, pentru ca, atunci când ajung la misiuni, să fie profesioniști, fiecare pe specificul lui. Locul II pe țară pentru SAJ Neamț la concursul național profesional din această toamnă este un argument și o performanță, unică până acum. Am investit foarte mult în pregătirea profesională a întreg personalului. Vreau să achiziționez un manechin performant și sper ca, la evaluarea profesională din ianuarie 2019, să-l putem folosi. Un manechin care imită foarte bine simptomatologia și patologiile umane diverse ar fi în jur de 10.000 lei. Avem nevoie de dotări performante, pentru a fi foarte bine pregătiți profesional.

Pe parte de medicamente și materiale sanitare, din bugetul Ambulanței am asigurat prioritar atât necesarul – fiecare mașină are câte două tuburi de oxigen -, cât și stocul 3 tampon de medicamente pentru situații speciale. Avem contract cu o firmă din București pentru asigurarea service-ului la aparatura și echipamentele medicale și un contract pentru oxigen cu o firmă din București.

– Raportul consemnează că SAJ Neamț are farmacist.

Am făcut eforturi să avem farmacist. În organigramă nu este post, dar avem punct farmaceutic propriu. Și, fiindcă farmaciștii nu vin să lucreze în Ambulanță, am făcut un contract de prestări servicii și avem farmacist. Este un avantaj, pentru că toate achizițiile de medicamente, substanțe cu un anumit regim, materiale sanitare le facem noi, inclusiv pentru medicamente cu regim special care ne sunt necesare la cazurile foarte grave. Substanțele cu regim special sunt păstrate într-un seif în interiorul farmaciei, avem procedură specială.

Avem compartiment de consultații de urgență la domiciliu, care funcționează în regim discontinuu, cu medici angajați și cu 2 medici generaliști care au contract de colaborare pe gărzi. În Piatra Neamț. Când o persoană are o urgență medicală, poate solicita consultații la domiciliu, medicul se deplasează, acordă consultație și poate elibera rețetă sau recomanda consult de specialitate. Pacienții beneficiază de servicii medicale gratuite.

– Inspecția a lăsat 4 recomandări.

Da, continuarea pregătirii profesionale periodice pentru actualizarea protocoalelor de resuscitare cardio-pulmonară și a procedurilor de lucru în urgență. O altă recomandare este ca lista medicamentelor care depășesc baremul minim obligatoriu să fie aprobat în Comitetul Director și utilizarea medicamentelor să fie conform baremelor din ordinul 1092/2006, ceea ce noi facem. S-a făcut recomandarea ca dispeceratul să funcționeze potrivit legislației actualizate, ceea ce există: în dispecerat avem personal specializat – 6 medici și 18 asistenți medicali – și 10 operatori, personal înalt calificat. Echipa din dispecerat ține legătura permanent cu echipa trimisă la caz, echipa raportează la finalul misiunii inclusiv starea pacientului și ora la care a predat pacientul în unitatea de urgență. Traseul fiecărui echipaj este monitorizat permanent din dispecerat.

– Ați spus că Ambulanța Neamț este printre primele servicii din țară. Concluzia inspecției este prelungirea autorizației de funcționare pe încă 5 ani.

Da și consider că acest rezultat reflectă disciplina și responsabilitatea întregului personal. Pe primul loc, îmi doresc ca actul medical să fie la cel mai înalt nivel, iar cei care sună la 112 să fie convinși că primesc asistență medicală de urgență de cel mai înalt nivel.

Eu, ca manager, fac tot ce pot ca acest sistem să funcționeze, dar nu poate funcționa dacă fiecare parte nu-și face datoria. Este un efort al întregii echipe. Sunt manager interimar din anul 2013, când am preluat serviciul exista această autorizație de funcționare valabilă tot pe 5 ani și mi-am propus să fac tot ce-mi stă în putință ca acest serviciu să se mențină la standard, îmbunătățind minusurile din controlul anterior și crescând, pe ansamblu, întreaga activitate. Mă bucur și le mulțumesc colegilor mei că au înțeles și și-au asumat disciplina și responsabilitatea acestui serviciu.

Cristina IORDACHE

The post ”Cei care sună la 112 să fie convinși că primesc asistență medicală de urgență de cel mai înalt nivel” appeared first on Stiri.