CSN Meridian: Confederația se va implica în acțiunile necesare pentru recunoașterea drepturilor personalului auxiliar de specialitate și conex, din justiție

28

Confederația Sindicală Națională Meridian se va implica, în perioada următoare, în toate acțiunile necesare pentru recunoașterea drepturilor personalului auxiliar de specialitate și conex din justiție, așa cum prevede legea, deoarece consideră că aceste categorii de personal reprezintă un pilon important într-un sistem de justiție care trebuie să funcționeze la standardele Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al confederației remis AGERPRES.

4cbc2aee-a399-4c7f-ac39-fcf9739568dc

CSN Meridian a organizat marți, la sediul Curții de Apel București, o întâlnire de lucru cu Tudorel Toader, ministrul Justiției, la care au participat reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale Justiția, afiliată la Meridian, primi grefieri, președinți și manageri economici ai curților de apel, dar și grefieri arhivari și registratori sindicaliști "care s-au implicat în acțiunile de advocacy ale confederației pentru consacrarea prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a unei baze legale pentru salarizarea echitabilă între diversele categorii de grefieri".

Pe parcursul întâlnirii, au fost abordate teme precum: aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în sistemul de justiție și impactul bugetar cu privire la alinierea salarizării și pentru grefierii-arhivari și registratori; suplimentarea schemelor de personal; salarizarea personalului auxiliar de specialitate și conex; plata orelor suplimentare; vârsta de pensionare pentru personalul auxiliar de specialitate și conex

"În contextul dezbaterilor privind elaborarea și aplicarea legii-cadru a salarizării personalului plătit din fonduri publice, CSN Meridian s-a implicat în promovarea și recunoașterea muncii personalului din sistemul de justiție, apărare și afaceri interne. În cazul personalului din sistemul de justiție, acțiunile întreprinse (inclusiv întâlnirea de lucru de marți) au avut ca obiectiv redarea demnității celor aproximativ 800 de grefieri arhivari și registratori din țară, care la momentul actual sunt tratați diferit din punct de vedere salarial față de ceilalți grefieri, deși prin atribuțiile lor statutare conform Legii nr. 567/2004, participă direct la înfăptuirea actului de justiție, executând o multitudine de sarcini procedurale complexe fără de care instanțele nu pot să funcționeze la standardele de calitate impuse de legislația națională și a Uniunii Europene", se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, președintele CSN Meridian, Ion Popescu, l-a informat pe ministrul Justiției că, prin acțiunile întreprinse de confederație în parteneriat cu factori de decizie de la nivel legislativ și administrativ, s-a asigurat includerea în textul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în Capitolul II, Anexa Nr.V, a prevederilor care permit alinierea salarizării grefierilor arhivari și registratori la nivele de salarizare comparabile cu a celorlalte categorii de grefieri.

"Aplicarea legii are caracter obligatoriu, motiv pentru care este foarte importantă implicarea Ministerului Justiției și a ordonatorilor de credite vizați pentru a demara în cel mai scurt timp posibil procedurile legale și administrative care le permit grefierilor arhivari și registratori să valorifice efectiv acest drept al lor prevăzut în lege. Domnul ministru este deschis pentru inițierea dialogului cu ordonatorii secundari de credit și cu organizațiile sindicale din sistemul de justiție pentru a stabili măsurile care se impun în perioada următoare pentru a avansa în soluționarea aspectelor semnalate în cadrul întâlnirii", se mai precizează în comunicat.

CSN MERIDIAN consideră că impactul financiar pentru aplicarea legii este minim și a fost prevăzut deja de Ministerul Finanțelor Publice atunci când actul legislativ a fost adoptat de Parlament.

"Chiar dacă domnul ministru și ordonatorii de credit secundari au semnalat lipsa banilor în bugetul pentru 2017, nu se poate invoca nicio scuză pentru prevederea fondurilor necesare în bugetul pentru 2018. Grefierii arhivari și registratori prezenți au considerat oportun ca la următoarea întâlnire comună a Președinților Curților de Apel din țară, să se discute și această problemă deoarece sistemul de justiție din România are nevoie de practici și proceduri unitare de aplicare, inclusiv în aspecte ce privesc statutul și salarizarea grefierilor", subliniază reprezentanții CSN Meridian.

AGERPRES/(AS — autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)