CT “Petru Mușat” Suceava și un liceu din Franța, parteneri într-un proiect finanțat de UE privind lupta împotriva abandonului școlar

303

Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava va implementa, în anul şcolar 2020-2021, proiectul cu titlul „Trouver sa voie… Oser l’Europe!”, un proiect de Parteneriat Strategic finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, în parteneriat cu Liceul „Ambroise Paré” (coordonator proiect).

Pe baza priorităților programului european – lupta împotriva abandonului școlar și a problemelor întâmpinate de elevii defavorizați în orientarea şcolară și inserţia pe piaţa muncii –  au fost stabilite obiectivele prioritare ale proiectului:

OP1 : Înțelegerea diferitelor căi de orientare şcolară și inserţie pe piaţa muncii, inspirându-ne din experiența partenerilor europeni;

OP2 : Construirea parcursului de orientare şcolară și inserţie pe piaţa muncii ca vector al succesului, inclusiv cel școlar.

Cele două obiective specifice sunt:

OS1 : Dezvoltarea competenţelor civice și culturale pe baza unui viitor parcurs european;

OS2 : Dezvoltarea competențelor lingvistice specifice schimburilor culturale, esențiale și bogate … Cu atât mai  mult în rândul elevilor cu nevoi speciale.

Patru etape importante dau viaţă proiectului:

Selecţia candidaţilor : 10 elevi români şi 10 elevi francezi, beneficiari direcţi ai mobilităţilor, precum şi a elevilor participanţi la activităţilor desfăşurate pe plan local. Aceasta este planificată pentru lunile septembrie şi octombrie 2020.

Evenimentele comune de formare a profesorilor pe termen scurt vor viza schimburi de bune practici, găsirea posibilelor căi educaționale în sprijinul tranziţiei elevilor de la şcoală la viața activă și integrare, precum: consilierea profesională, dezvoltarea personală, dezvoltarea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi potenţiali angajatori. Acestea  se vor derula în cadrul a 2 mobilităţi de 3 zile şi vor implica 4 profesori din Franţa şi 4 profesori din România, în decursul  lunilor noiembrie 2020, respectiv martie 2021.

În luna decembrie 2020 vor avea loc ateliere de sprijin pentru mobilitate: de integrare profesională, lingvistice și culturale, precum şi evenimentul comun de schimb la distanță, antreprenoriat – orientare în Franța și România, interculturalitate și cetățenie europeană.

Schimburile de grupuri de elevi pe termen scurt din lunile februarie 2021, respectiv mai 2021, vor avea ca temă căi diferite de integrare profesională și consiliere şcolară în Europa. Acestea se vor desfăşura în cadrul a 2 mobilităţi de 5 zile, 10 elevi francezi şi 10 elevi români, însoţiţi de câte 2 profesori, deplasându-se în ţara parteneră din cadrul proiectului.

Activitățile propuse în cadrul acestui proiect vor cuprinde: schimburi de bune practici ale profesorilor în legătură cu orientarea și inserţia elevilor cu nevoi speciale sau provenind din medii defavorizate, activități de educație profesională și lingvistică, intervenția partenerilor locali (asociaţii) privind dimensiunea antreprenorială a orientării și integrării, aspecte privind stagiile de practică la agenţii economici din țara parteneră (în binom franco / român), parteneriate cu universităţi, activităţi culturale.

Rezultatele așteptate pentru elevii participanți sunt: cunoaşterea pașilor necesari pentru orientarea către o carieră de succes, dezvoltarea abilităților interpersonale și a competențelor specifice care să le permită fie accesul pe piața muncii, fie continuarea studiilor, consolidarea competenţelor lingvistice, sociale și culturale, în contextul inserţiei profesionale.

Rezultatul final al proiectului îl va constitui redactarea unui raport sub formă de broșură, editat și virtual, luând în considerare parcursuri diferite, deschizând noi perspective legate de temă. Astfel, este avută în vedere diseminarea pe scară largă a proiectului.

Depunerea proiectului pe platforma Etwinning constituie, de asemenea, un apel pentru viitorii posibili parteneri.

Coordonator proiect,
prof. Sandu Daniela-Cornelia

The post CT “Petru Mușat” Suceava și un liceu din Franța, parteneri într-un proiect finanțat de UE privind lupta împotriva abandonului școlar appeared first on NewsBucovina.