Guvern: Plata defalcată a TVA, obligatorie de la 1 ianuarie 2018

249

Guvernul a adoptat miercuri, printr-o ordonanță, instituirea plății defalcate a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), aceasta fiind obligatorie de la 1 ianuarie 2018, precizează un comunicat transmis AGERPRES.

2ac1089b-077f-44e5-8ee9-cb803d266a97

Potrivit sursei citate, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii).

De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.

Potrivit actului normativ, în perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, 1 octombrie — 31 decembrie 2017, agenții economici pot opta pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA, aceștia beneficiind de unele facilități precum: anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții și acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Executivul menționează că această măsură este luată "în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul că există o diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat și taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop".

"Măsura este în avantajul contribuabililor corecți, care își achită sumele datorate cu titlu de TVA către bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semnificativă a concurenței neloiale din partea acelor contribuabili care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri. Se estimează că prin aplicarea noii măsuri vor fi obținute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei până în anul 2020", mai menționează sursa citată.

Potrivit acesteia, mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituții publice, înregistrate în scopuri de TVA, la instituții de credit și/sau unități ale Trezoreriei Statului. În cazul conturilor de TVA deschise la unități ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont. Totodată, extrasele conturilor de TVA deschise la unități ale Trezoreriei Statului vor fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic.

Plata de către beneficiari — instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului, precum și virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar și a TVA aferente încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare, fac parte de asemenea din mecanismul privind plata defalcată a TVA.

La fel și utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat, posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF și instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF și interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA, precizează comunicatul.

Actul normativ mai prevede, printre altele, instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a-și vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul, înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie — 31 decembrie 2017.

Ordonanța prevede și instituirea unor contravenții și sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute.

În acest sens, este stabilită o perioadă de grație de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile. În cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile. După termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA, mai arată sursa citată.

AGERPRES/(AS — autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niță, editor online: Simona Aruștei)