Hotărârea CNSU nr. 39 din 10 iunie 2021 (text integral)

3
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat joi lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat şi a propus Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a patru construcţii uşoare din elemente modulate, în vederea operaţionalizării unor centre de vaccinare.

Redăm textul integral al hotărârii:

HOTĂRÂREA nr. 39 din 10.06.2021
privind aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, precum şi pentru propunerea de scoatere de la rezervele de stat a patru construcţii uşoare din elemente modulate, în vederea operaţionalizării unor centre de vaccinare

Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de ratele de incidenţă cumulată, luând în considerare solicitările Instituţiei Prefectului din Municipiul Bucureşti,
Instituţiei Prefectului din judeţul Suceava şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale referitoare la alocarea unor construcţii uşoare din elemente modulate pentru operaţionalizarea unor centre de vaccinare pe raza unităţilor teritoriale mai sus menţionate,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi i), ?i art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. k), l) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii
Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea şi cu privire la care se instituie măsura carantinei, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a patru construcţii uşoare din elemente modulate, două pentru operaţionalizarea unui centru mobil de vaccinare împotriva COVID-19 la Piaţa Obor, respectiv alte două pentru operaţionalizarea unor centre de vaccinare în zonele punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul judeţului Suceava.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN CÎŢU
AGERPRES