La poarta de intrare în Constanța, un oraș trist și neîngrijit

91

La poarta de intrare în Constanța, un oraș trist și neîngrijit

Un oraș trist și neîngrijit – aceasta este imaginea ce se înfățișează celor care ajung în Constanța, cu trenul, de îndată ce ies din gară. Un haos creat de fluxul mare al autoturismelor și mijloacelor de transport în comun, scuaruri ce se vor a fi zone verzi – dar de fapt iarba este doar o amintire! -, o zonă de unde lipsesc cu desăvârșire facilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Sunt doar câteva dintre detaliile care întregesc această imagine dezolantă, în dreptul „principalei porți de intrare în oraș” cum este descrisă Gara Constanța chiar de către reprezentanții municipalității.

Este plin sezon estival, turiștii bucuroși că au câteva zile libere se îndreptă spre litoral. De cum pășesc în Constanța, însă, începe haosul, mai ales dacă sunt la prima vizită la mare. Este de ajutor faptul că stațiile pentru mijloacele de transportul în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun au fost mutate în fața gării, după cum ne-au mărturisit un grup de turiști sosiți din zona Moldovei. Dar tot sunt debusolați. „Lipsesc panourile informative sau poate or fi, dar nu sunt destul de vizibile. Avem niște prieteni care au încurcat autobuzul și s-au urcat într-unul care mergea în direcția opusă. E, până la urmă este o experiență!”, ne spun turiștii.

Dar lipsa mijloacelor de informare nu este singura „bubă” ce poate fi observată. Întreaga zonă are un aspect neîngrijit. Scuarurile care ar fi trebuit să fie peticele de zonă verde ilustrează, în fapt, cât de mult s-a pus accent în municipiul Constanța, până în prezent, pe importanța spațiilor verzi! Sunt neîngrijite, iar iarba, pe acolo pe unde mai există, este arsă de soare. „Un sat mai răsărit!”, exclamă, ironic, un alt turist.

Cei care au de așteptat trenurile pentru a pleca aleg, adeseori, să se îndrepte către Parcul Gării. Nici aici, însă, situația nu este...mai curată! E drept, este mai verde, căci spațiul verde este udat în fiecare zi, sistemul de irigații fiind în funcțiune încă de la primele ore ale dimineții. Dar aleile și băncile poartă, din plin, „mărturiile” lăsate de stolurile de ciori care s-au aciuat de ani buni în copacii din parc. Iar băncile care nu sunt murdare sunt folosite pentru siestă de oamenii fără adăpost veniți și ei pe litoral, în timpul sezonului, pentru a cerși.

Gunoailele sunt și ele prezente. E adevărat, însă, nu pe stradă, ci după gardul CFR-ului, spre liniile de cale ferată. De acolo, nu are cine să le strângă, astfel că rămân să fie admirate de turiști și să adauge un plus de amărăciune. La fel cum și containerele ce au fost cândva puncte de desfacere pentru magazine, astăzi părăsite și urâte vin să completeze imaginea dezolantă.

Toate aceste „detalii” sunt cunoscute de autoritățile locale

De altfel, ele au fost descrise și în documentația realizată pentru proiectul „Platformă intermodală în zona Gara CFR Constanța”. Proiectul are ca perioadă de implementare estimată 2017 – 2023 și o valoarea eligibilă estimată la 20 milioane de lei.

„Zona Gara CFR Constanța reprezintă un important hub intermodal la nivelul municipiului Constanța, aceasta asigurând transportul public de călători pe calea ferată și rutieră. În această zonă se află o serie de stații care deservesc trans

portul local, transportul interjudețean/intrajudețean de călători, precum și

serviciul de transport local în regim de taxi. Având în vedere că zona Gara CFR reprezintă principala poartă de intrare în oraș și că asigură legătura la principalele destinații ale orașului, inclusiv stațiunea Mamaia, această zonă este extrem de circulată atât de locuitorii orașului, cât și de vizitatori, creându-se, astfel, congestii ale traficului rutier, fapt ce îngreunează deplasarea autovehiculelor ce deservesc transportul public și a celor private, ceea ce conduce la emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Totodată, datorită congestiei traficului auto este afectată accesibili

tatea la serviciile de transport local, precum și siguranța pietonilor și cicliștilor participanți la trafic. Un alt fapt care concură la un nivel ridicat al con

gestiei traficului în această zonă este reprezentat de modul haotic/neorganizat în care sunt efectuate majoritatea operațiunilor de transport. În același timp, nivelul facilităților pentru un nod intermodal atât de important pentru oraș este

foarte scăzut. Faclitățile pentru biciclete și pietoni sunt foarte precare sau inexistente iar zona avută în vedere nu este adaptată pentru nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și a celor cu dizabilități. În ceea ce privește facilitățile de i

nformare a cetățenilor și a vizitatorilor cu privire la serviciile de transport public acestea sunt învechite sau inexistente. În acest sens, se impune reorganizarea /resistematizarea zonei Gară CFR în vederea eficientizării utilizării spațiului public, adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și dizabilități, precum și dotarea cu facilități moderne ale unui nod intermodal în vederea diminuării congestiei traficului și în vederea promovării utilizării transportului public”, se arată în documentația proiectului. Altfel spus, planuri pentru transformarea zonei există. Rămâne însă să fie puse în aplicare...

Proiect pentru transformarea zonei până în 2023

Dintre planurile pentru zona Gării, cuprinse în proiectul menționat, enumerăm: reabilitarea/crearea facilităților pietonale (trotuare și legături de traversare); reabilitarea/ reorganizarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, inclusiv pentru taxiuri și adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă și dizabilități; reorganizarea facilităților de stocare a autovehiculelor, în special ale autovehiculelor care deservesc transportul public de călători local și interjudețean.

Necesitatea intervenirii în zona Gării Constanța este menționată și în „faimoasa” Strategie de Dezvoltare Turistică a Constanței, unde se menționează că această zonă are un potențial turistic ce nu a fost exploatat. „O zonă cu nivel ridicat de complexitate este Piața Gării – Piața Victoriei, situată între Gara Constanța și Parcul Gării, ce se întinde pe direcția N-S, de la strada Labirint (Autogară) și până la Șoseaua Mangaliei la sud. Gara nu este una de tip terminus, însă configurația formală a pieței din fața acesteia se aseamănă cu cea a Gării Roma Termini. Spațiul are o importanță capitală în peisajul turistic, fiind primul spațiu perceput la intrarea în municipiu, pentru cei care vizitează Constanța cu trenul. Valențele de poartă metropolitană nu sunt însă susținute de aspectul și serviciile prezente în momentul de față în acest areal. Unul dintre motive este faptul că amprentele la sol ale funcțiunilor logistice sunt foarte ample: autogara, stațiile de autobuz, facilitățile de parcare păzită, spații reziduale/nefolosite, bucle de întoarcere pentru transportul public.

Este necesară, cu prioritate, o mai conexiune a Gării cu Parcul Gării, prin intermediul unei mai bune și mai prietenoase reconfigurări a Pieței.

La nivel de PMUD, se prevede un proiect în sumă de două milioane de euro dedicat redezvoltării zonei Gării centrale din municipiul Constanța. SIDU ZMC prevede, de asemenea, un proiect mai amplu pentru îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între gara și stațiunea Mamaia – Bd. Lăpușneanu”, este precizat în strategia respectivă.

Florentina BOZÎNTAN