Nuntile de noapte, pe masa consilierilor locali. Ce s-a decis

267

Pe ordinea de zi a sedintei ordinare de joi, 31 august a Consiliului Local Baia Mare s-a aflat si proiectul de hotarare care face referire la nuntile de noapte.

Proiectul a fost insa retras inainte sa fie votat, urmand ca in perioada urmatoare sa existe alte dezbateri cu consilierii locali, asociatiile de proprietari si proprietarii de localuri din municipiu, astfel incat hotararea sa fie si mai clara.

Vezi mai jos cum arata proiectul care a fost astazi retras:

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 283/2009 privind stabilirea orarului de functionare pentru unitatile de alimentatie publica si pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica care organizeaza mese festive, respectiv nunti si botezuri, indiferent de zona unde sunt situate in Municipiul Baia Mare.

Art.I Dupa Art.1 la H.C.L Nnr. 283/2009 se introduce Art. 1¹ cu urmatorul cuprins:

“Art. 1¹. Prin exceptie de la art.1, se poate stabili programul de functionare dupa ora 23.00 la unitatile de alimentatie publica si structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica care organizeaza mese festive, respectiv nunti si botezuri, indiferent de zona unde sunt situate in Municipiului Baia Mare, cu respectarea prevederilor urbanistice, cu conditia de a nu fi situate la parterul sau in corp comun cu cladiri avand destinatia de locuinte, pe baza unei autorizatii speciale ce va fi eliberata doar pentru spatii situate in cladiri izolate fonic. Solicitarea pentru eliberarea autorizatiei speciale va avea anexata o expertiza de sonometrie a spatiului ce se doreste a fi autorizat, realizata pe cheltuiala solicitantului de catre o institutie autorizata, prin care sa se stabileasca, ca nivelul de zgomot resimtit la exteriorul structurii se incadreaza in limitele prevazute de actele normative in vigoare, precum si de acordul scris al vecinilor care detin spatii cu destinatia de locuinta si cu care se invecineaza direct spatiul supus autorizarii.”

Art.II Art. 2 al H.C.L nr. 283/2009 se modifica dupa cum urmeaza:

” Nerespectarea prevederilor art. 1 si art.1¹ constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare, cu amenda de la 200 la 1.000 lei.”

Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 283/2009 raman neschimbate.

Vlad HERMAN