PMB: Corpul de Control al primarul general a constatat mai multe nereguli grave la Teatrul Odeon

223

Corpul de Control al primarului general a efectuat o serie de verificări la Teatrul Odeon, în urma cărora s-au constatat mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea și administrarea bugetului și patrimoniului instituției, obiective stabilite prin contractul de management, se arată într-o precizare a PMB referitoare la încetarea contractului de management la Teatrul Odeon al actriței Dorina Lazăr, transmisă vineri, AGERPRES.

14f4b261-dcfd-49bf-94ea-7bde2f7b2a24

În documentul citat se arată că "în privința contractelor încheiate de instituție au fost constate mai multe încălcări ale prevederilor legale, respectiv Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, precum și Ordinul 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu".

Printre neregulile constatate de Corpul de Control al primarului general au fost constatate: plăți realizate înainte de încheierea contractelor în baza cărora au fost făcute (ex: contract încheiat în luna iunie 2016, pentru care plățile au fost făcute începând cu luna ianuarie 2016); contracte care nu prezentau viza de control financiar preventiv și situații de lucrări care nu prezentau bun de plată; contracte încheiate de Teatrul Odeon a căror valoare nu era specificată și care nu se regăsesc în PAAP (Programul Anual de Achiziții Publice).

În documentul citat se precizează că au fost stabilite încălcări ale procedurilor și prevederilor legale în ceea ce privește atribuirea unui contract de lucrări de investiții, respectiv: acceptarea unei oferte care nu îndeplinea criteriile de admisibilitate; încălcarea principiilor tratamentului egal pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică prin favorizarea unui ofertant, încălcând prevederile OG 34/2006 și HG 925/2006; valoarea estimată prevăzută in PAAP, era diferita de valoarea specificata in invitația de participare; modificarea tipului de procedură de realizare a achiziției publice, din licitație, așa cum era prevăzută în PAAP, în cerere de ofertă; necorelări între documentele aferente caietului de sarcini; necorelări între prevederile caietului de sarcini și propunerea financiară a operatorului economic declarat câștigător; necorelarea ordonanțărilor de plată cu execuția bugetară; și decontarea nejustificată a unor cantități de materiale.

De asemenea, potrivit sursei citate, o altă neregulă constatată se referă la încheierea, în cursul anului 2016, a unui număr de 27 de contracte de prestări servicii transport persoane și mărfuri (recuzită, decoruri) în condițiile participării la anumite festivaluri, beneficiarii acestor contracte fiind alte instituții de cultură participante la festival.

"Teatrul Odeon refactura contravaloarea serviciilor de transport, încasând de la beneficiar contravaloarea acestora și plătind transportatorului, desfășurând o activitate de intermediere de transport care nu era inclusă în obiectul de activitate. Plățile nu erau efectuate din bugetul instituției și nu erau prevăzute în PAAP, Teatrul Odeon încheind astfel un angajament legal fără a avea prevedere bugetară, pentru necesitatea unei alte instituții, respectiv organizatorul de festival. Mai mult, prin aceste contracte, instituția își asumă și plata unor penalități (de ex. 1% pe zi de întârziere, conform clauzei V.1 din contractul nr. 393/04.11.2016, iar conform clauzei V.2.in cazul decomandării acțiunii, cu mai puțin de 10 zile, se vor percepe penalizări de 50% din valoarea transportului)", se arată în precizarea Primăriei Capitalei.

Conform sursei citate, "reprezentanții Teatrului Odeon au efectuat deplasări în străinatate (New-York, Madrid și Florența), fără a obține în prealabil toate acordurile prevăzute prin contractul de management și fără a avea în bugetul aprobat și pe contul de execuție bugetară sume prevăzute pentru deplasări interne sau în străinătate".

Totodată, inspectorii Corpului de Control au sesizat și neîndeplinirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi București prin procesul verbal de constatare, încheiat în data de 04.12.2015, înregistrat la Teatrul Odeon.

În comunicatul PMB se precizează că "raportul corpului de control a fost înaintat instituțiilor abilitate, în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de normele legale în vigoare".

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu)