Premierul Ciucă le cere ministerelor să depună eforturile necesare pentru a implementa reformele din PNRR

85

Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență s-a reunit luni, 20 iunie, ocazie cu care premierul Nicolae Ciucă a cerut dinamizarea ritmului de lansare a apelurilor și ghidurilor de proiecte din PNRR.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, au fost prezentate elementele de dialog cu Comisia Europeană realizate după depunerea de către țara noastră a primei cereri de plată aferente PNRR, în valoare de 3 miliarde de euro.

„Participanții au prezentat stadiul procedurilor de validare a jaloanelor și țintelor asumate pentru trimestrul I al acestui an. Totodată, a fost evaluat stadiul implementării măsurilor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor cu termen de realizare în trimestrul al doilea”, se arată în document.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut dinamizarea ritmului de lansare a apelurilor și ghidurilor de proiecte din PNRR.

„Guvernul a lansat deja o serie de programe de finanțare, în domenii precum dezvoltarea comunităților locale, educație, energie, cultură. Anul acesta România are șansa de a folosi 10 miliarde de euro din PNRR, din prefinanțări și cereri de plată.

Toate ministerele trebuie să depună eforturile necesare pentru a implementa reformele asumate, dar să și atragă banii europeni conform programărilor. Alături de programele operaționale și cele naționale, vom genera, astfel, mecanismul necesar dezvoltării economice și modernizării țării”, a declarat șeful Executivului.

Țintele și jaloanele cu termen de realizare în trimestrul al doilea

Componenta 2. Protejarea pădurilor și a biodiversității

R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea / Intrarea în vigoare a actului normativ pentru înființarea comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității

Componenta 4. Transport sustenabil

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră/Siguranța rutieră / Adoptarea strategiei naționale privind siguranța rutieră

Componenta 5. Valul Renovării

I1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent / Cereri de propuneri pentru renovarea și renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale

I1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent / Cerere de propuneri de renovare ce vizează asigurarea eficienței energetice și de renovare integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) (clădiri publice)

Componenta 6. Energie 

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile / Intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului

I2. Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice / Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW

I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde / Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată

I5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial  / Lansarea unei proceduri de ofertare pentru investiții în eficiența energetică în industrie

Componenta 7. Transformarea digitală

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental / Intrarea în vigoare a Legii privind guvernanța serviciilor de cloud pentru administrația publică

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental / Intrarea în vigoare a noii legi privind interoperabilitatea

R2.  Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate / Publicarea cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de telecomunicații să acorde licențe 5G

I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental / Semnarea contractului de implementare a investiției pe baza procedurii de ofertare pentru implementarea investiției

Componenta 8. Reforme fiscale și reforma pensiilor

R3.Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară / Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare

Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

C9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare – I4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare / Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care se alocă finanțarea necesară de 500 de milioane EUR pentru sprijinirea extinderii capacităților naționale până la prima dezvoltare industrială și participarea sau asocierea la un proiect multinațional.

Componenta 10. Fondul local

C10. Fondul local – R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă / Intrarea în vigoare a Legii zonelor metropolitane

C10. Fondul local – R4. Imbunătățirea calității locuirii / Intrarea în vigoare a actului legislativ de implementare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune de reducere a privării severe de locuință

Componenta 11. Turism și cultură

C11. Turism și cultura – R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național / Traseele Centrului Național de Coordonare Velo instituite și operaționale

Componenta 12. Sănătate

C12. Sănătate – R2. Dezvoltarea capacității pentru realizarea investițiilor în infrastructura sanitară/Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)

C12. Sănătate – R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate/Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

C12. Sănătate – R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate/Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul strategic pentru dezvoltarea resurselor umane din sănătate

Componenta 13. Reforme sociale

C13. Reforme sociale – R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială/Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor de aplicare

Componenta 14. Buna guvernanță

C14. Buna guvernanță  – R2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile/Operaționalizarea unui comitet interinstituțional privind schimbările climatice

C14. Buna guvernanță  – R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia /Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Componenta 15. Educație

C15.  Educație  – I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe/Semnarea contractelor cu operatorii publici (municipalități) pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

C15.  Educație  – R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / Intrarea în vigoare a legii care stabilește profilul viitorului cadru didactic privind competențele digitale și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în cadrul examenelor de grad didactic

C15.  Educație  – R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Intrarea în vigoare a modificărilor cadrului legislativ privind sporirea calității mediilor de învățare

C15.  Educație  – I16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului /Semnarea contractelor de granturi destinate centrelor tehnologice inovatoare din universități

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Articolul Premierul Ciucă le cere ministerelor să depună eforturile necesare pentru a implementa reformele din PNRR apare prima dată în Main News.

Source: New feed