Un consilier local și-a pierdut mandatul! Anunțul făcut de Prefectul Constanței

85

Un consilier local și-a pierdut mandatul! Anunțul făcut de Prefectul Constanței

Având în vedere adresa Partidului uniunea Națională pentru Progresul României înregistrată la Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa prin care a fost comunicată Hotărârea Filialei Județene Constanța a PUNR privind excluderea din partid a domnului Gurgui Stan Alexandru și implicit din cea de consilier local în cadrul Consiliului Local Corbu, Prefectul Judeţului Constanţa, domnul Ioan Albu, a emis Ordinul nr. 12/2018 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Corbu a domnului Gurgui Stan Alexandru.

Ordinul a fost emis în temeiul prevederilor art.9, alin.(2) litera h^1, ale art.12, alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art.26, alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

Ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, locul de consilier local se declară vacant.

Serviciul Juridic - Achiziţii a comunicat prezentele Ordine factorilor interesaţi pentru ducerea lor la îndeplinire.

Prezentul Ordin poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

C.C.